Стария Град Пловдив

16.10.2015 at 12:28

Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ (известен още като Стария град) е разположен върху 3 от хълмовете на Пловдив – Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Затова често е наричан и Трихълмие.

Пловдив е една от най-популярните туристически дестинации на България. Градът разполага с голямо разнообразие от обекти за настаняване.

Пловдив е един от най-старите градове в Европа – по-стар от Рим и Атина, съвременник на Троя и Микена.

Градът се изгражда върху 3-те, събрани на едно място, хълма – Небеттепе, Таксимтепе и Джамбазтепе.

След завладяването на града от Филип Македонски остава името му Филипопол, популярно в древния свят. Гръцкият писател Лукиан не без основание възкликва: „…Това е най-големият и най-красивият от всички градове. Отдалеч блести красотата му…“ – Лукиан /ІІ век/

След включването на тракийските земи в пределите на Римската империя градът е избран за административен център на обявената през 46 г. от н. е. римска провинция Тракия. Заради уникалното и красиво разположение на градския акропол върху 3-те хълма римляните го наричали Тримонциум (т.е. „градът на 3-те хълма“).

Римската епоха (II-IV в.) е своеобразен „златен век“ в развитието на античния град. Археологическите проучвания са разкрили останки от някогашните бляскави обществени сгради: огромен форум, впечатляващ стадион, красив амфитеатър, внушителни крепостни стени, езически храмове, терми, акведукти, аристократични домове.

Античните, средновековните и възрожденски паметници съжителстват в неповторими ансамбли на територията на историческото Трихълмие.

Археологически комплекс Небеттепе
На Небеттепе се намират останки на първото праисторическо поселение на Трихълмието, датирано към енеолита. През XII в. пр. н. е. прераства в древнотракийския град Евмолпия – един от първите градски центрове в Югоизточна Европа. Разкритите здрави крепостни стени, ограждащи светилище и аристократичен дворец, са основните компоненти, характеризиращи селищата през тази епоха. Най-старата част на крепостта е изпълнена без каквато и да е спойка, с големи сиенитни блокове, в т.нар. циклопски градеж.

Разкрити са още градско селище от времето на Филип Македонски (IV в. пр. н. е.) и крепостни съоръжения с бастион, зърнохранилище и квадратна кула от IV-II в. пр. н. е. до II-IV в. н .е. Когато древнотракийската Евмолпия се разширява по цялото Трихълмие, както и в подножието му (през елинистичната епоха), старото заселище с крепостта на Небеттепе се превръщат в цитадела на градския акропол.

Античен театър
Един от най-ценните паметници на богатото археологическо наследство на древния град. Античният театър, известен погрешно и като Амфитеатъра, е най-голямо постижение в областта на реставрацията на паметниците от античността в България.

Построен е в началото на 2 век, по времето на римския император Траян. Театърът е разположен в естествената седловина между Джамбаз тепе и Таксим тепе. Театронът е разчленен на 2 ранга от по 14 реда седалки, отделени с хоризонтална пътека (диазома). Вероятно театърът е побирал около 3500 зрители. От южната страна на полукръглата орхестра се издига 3-етажната сценична постройка, украсена с фризове, корнизи и статуи.

Театърът е проучен археологически, консервиран и реставриран под ръководството на Л. Ботушарова и В. Коларова в периода 1968-1984 г. Тук се провеждат редица културни прояви, сред които Верди фестивал и Международният фолклорен фестивал.

Античен стадион
Античният стадион на Филипопол е разположен в ската между Сахат тепе и Таксим тепе, под площадното пространство до „Джумая джамия” и по протежение на главната пешеходна улица до пл. Каменица. Построен е във Филипопол в началото на (II век от н. е.) по модел на Делфийския стадион. Размерите му са: дължина 240 метра, ширина 50 метра, като дължината на пистата е един стадий – 600 гръцки (625 римски) стъпки. Античният стадион е събирал 30 000 зрители, които са наблюдавали спортни състезания – питийски, александрийски и кендрисийски игри. Понастоящем е разкрита северната дъговидна част на стадиона (сфендона) с 14 реда седалки, засводена улица, част от пистата, фрагмент от крепостна стена, пилони на акведукт и зидани канали. Централният вход на стадиона е бил оформен от зидани стълбове – пилони, облицовани с мраморни пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени бюстове на Хермес (херми) с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях – атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със стрели. Днес пиластрите могат да се видят в Археологическия музей в Пловдив.

Форум
Архитектурните проучвания показват, че това е най-големият ансамбъл от този тип, разкрит в Древна Тракия. Той се състои от площадно пространство (ареа) приблизително 100 на 112 метра. Римският форум от времето на император Веспасиан през 1 в. и доизграден през 2 в. се намира до днешната Централна поща в града и в непосредствена близост до Римския одеон. Заема площ от 11 ха. Бил е заобиколен от магазини и обществени сгради. Тук са се фокусирали главните улици на древния Филипопол.

Одеон
Римският одеон е реставриран през 2004 г. Построен е през 2-5 в. и е вторият (или малкият) античен театър на Филипополис със седалки за 350 зрители. В действителност сградата е строена като булевтерион – седалище на градското събрание, и по-късно е била реконструирана и пригодена за нуждите на покрита театрална сграда.

Археологически комплекс „Ейрене”
Археологическият комплекс „Ейрене” се намира се в южното подножие на Трихълмието, от северната страна на античната улица в подлез „Археологически”. Комплексът представлява останки от представителна сграда, строена през III – IV в. и по всяка вероятност ползвана като резиденция от виден гражданин на Филипопол. Ейрене е християнското име на Пенелопа – девойка от гр. Мегадон, приела християнството през II в. В представителната част на сградата помещенията са с многоцветни подови мозайки, които впечатляват със своите геометрични и фигурални изображения.

Римски мозайки
Най-ранните мозайки датират от II век, но най-многобройни са находките от IV – V век.