Чудните мостове – едно от най-красивите природни творения в България-

16.10.2015 at 12:33

По източния склон на мощния родопски рид Чернатица се намира едно от най-красивите природни творения в България – Чудните мостове, наречени така съвсем заслужено заради чудната си красота.

Чудните мостове, Западни Родопи, Чепеларе

Чудните мостове представляват огромни мраморни арки, свързващи двата бряга на река Дълбок дол, която тече източно от връх Голям Персенк (2091м) сред вековни елови и борови гори.

Най-голям и най-красив е първият – Големия мост. Разположен е на около 1450 м н.в. Височината му в началото е 14 м и до изхода достига 70 м, а сводът му се извисява на около 30 м над бистрата река, клокочеща на дъното на пропастта. Общата дължина на Големия мост е 96 м. Мраморният блок, който го изгражда е дебел от 10 до 15 м. В стените му зеят две, свързани една с друга пещери, и множество карстови кухини (каверни), в които намират убежище много птици и прилепи.

На около 200 м по-надолу е Вторият мост. Той е по-малък и с дължината си от 60 м приличма на дълъг тунел. Общата му височина е 50 м, а само арката е 30 м.

Към долния край на моста реката внезапно изчезва в карстова пропаст й речното и легло остава безводно и сухо. Реката излиза на повърхността след около 1,5 км и продължава пътя си в дълбока, тясна, каньоновидна долина. Чудните мостове са обявени за природна забележителност през 1961 г.

Любопитно:

Чудните мостове са резултат от активната карстова дейност на реката в мощните мрамори на рида Чернатица. В геоложкото минало река Дълбок дол била буйна и многоводна. В продължение на хилядолетия тя постепенно си проправяла път през вертикалните пукнатини на дебелите мрамори, разширила ги и образувала дълга водна пещера-тунел, разположена близо до земната повърхност. Впоследствие таванът на отделни места се срутил (вероятно при земетресение) и разкрил каньоновидната долина на реката. Останалите здрави части на пещерата оформили огромните скални сводове на Чудните мостове.

Къде: в подножието на връх Голям Персенк, Западни Родопи, в близост до гр. Чепеларе
Най-добро време: целогодишно